Kitle ve İktidar

Kitle ve İktidar Alıntıları

Kitle ve İktidar, Elias Canetti’nin kitle ve iktidar olgularını inceleyen eseri. 1960 yılında yayımlanmıştır. Kitle ve İktidar 1960 yılında ilk kez yayımlanmış olsa da, Canetti kitle olgusu ile 1925 civarında ilgilenmeye başlamıştı.