Akıl Çağı

Akıl Çağı Alıntıları

Mantık yaşı; Gerçek ve Muhteşem Teolojinin İncelenmesi, İngiliz ve Amerikalı siyasi aktivist Thomas Paine’nin, deizmin felsefi konumunu savunan bir eseridir. 18. yüzyıl İngiliz deizm geleneğini takip eder ve kurumsallaşmış dine ve İncil’in meşruiyetine meydan okur. 1794, 1795 ve 1807’de üç bölüm halinde yayınlandı.


Popüler Akıl Çağı Alıntıları



Popüler Meşhurlar



Son Akıl Çağı Alıntıları