Alıntılar

Alıntılar

Alıntı, başka birinin ifadesinin veya düşüncelerinin tekrarı veya kopyasıdır. Tırnak işaretleri, bir tırnak işaretini göstermek için metinde kullanılan noktalama işaretleridir. Bu kelimelerin her ikisi de bazen “alıntı (lar)” olarak kısaltılır.