Niyazi-i Mısri

Alim ilmi ile, cahil de malı ile iftihar eder.

Niyazi-i Mısri