Edib Ahmed

Alim bilgi ile yukarı yükselir, bilgisizlik kişiyi aşağı düşürür.

Edib Ahmed