La Fontaine

Alçak gönüllü, gösterişsiz, iddiasız bir mutluluk, mutluluğun en iyi biçimidir.

La Fontaine