Hazreti Ali

Akrabanın düşmanlığı, akrebin zararından daha kötüdür.

Hazreti Ali