Erich Fromm

Aklın denetleyemediği çıkarcı zekâ, keskin olduğu kadar da tehlikelidir.

Erich Fromm