Henry H. Arnold

Akıllı bir adam kendi kendini araştırır, dahi ise başkalarını.

Henry H. Arnold


Meşhur SözlerSon Sözler