Wilhelm Stekel

Aile her türlü iyilik ve kötülüklerin öğretildiği bir okuldur.

Wilhelm Stekel


Meşhur SözlerSon Sözler