Hazreti Ali

Ahmak, her lafın başında yemin eder.

Hazreti Ali