Hazreti Ali

Ahlakı güzel olanın, seveni de çok olur.

Hazreti Ali