Mürebbiye

Ahlaken zayıf olanların her zaman bir mazereti vardır zaten.

Mürebbiye / Stefan Zweig