Atatürk

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.

Atatürk