Herodot

Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir.

Herodot