İbn-i Hazm

Acıların çoğu, beklentilerin fazlalığındandır.

İbn-i Hazm