Beydeba

Açık kalple konuşan düşman, içten pazarlıklı dosttan daha iyidir.

Beydeba