Baruch Spinoza

Acı da iyi bir duygudur çünkü incinen kısmın henüz çürümemiş olduğunu gösterir.

Baruch Spinoza