Herodot

Acelecilik her işte hatayı getirir.

Herodot