Voltaire

Acele verilen bir hükümde teraziye adalet sunulmaz.

Voltaire