Türk Atasözleri

Abdalın arkadaşlığı yol görününceye kadardır.

Türk Atasözleri