Sait Çamlıca

5 vakit namaz kılıp 10 vakit yalan söyleyenlerden olmayın.

Sait Çamlıca